Twopcharts
Last 100 tweetsCheck out the last 100 tweets of the user, with videos and, thumbnails of the pictures, and expanded url's embedded in the tweet.
@
ImageNameLocationTwitter sinceLinks
Zhizhi SumanVietnam2012-06-02
@ZhizhiSuman690 days
Suman . 17 . Vietnamese
FollowersFollowingTweetsListsFavorites
6224402
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
finaly về tới nhà!mệt mỏi ngày
689d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs but don means she use my photo . my office is fierce . they can sue u and make u pay many many
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
nên tin cô ấy?
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Angelia_sweetea what prob mean ?
690d in reply to Angelia_sweetea               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Angelia_sweetea me . nice?thank you
690d in reply to Angelia_sweetea               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@vannyluvdae oh . I learn new English today!!
690d in reply to vannyluvdae               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@vannyluvdae what .. chio? means ?
690d in reply to vannyluvdae               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs ok I not very angry now but don do it in the nex time ?
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs just now you say . ok I need you explanation but I sleeping fast so tomorrow sorry my english bad
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs you say is correct ?
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
chú của tôi đã mua 1 ipad
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX không có ..Tôi không có một máy tính ở nhà ..Tôi đang sử dụng internet tại thư viện
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs better be .. alrite , i hab to go nw .
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@whataneggie ở đâu?i trong thư viện bằng cách sử dụng máy tính.
690d in reply to ihatessongie               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
bạn bè của tôi nói với tôi tha thứ cho bạn.thực sự sẽ học những bài học của bạn?
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs ok .. hw do u explain her tweet ? "oh .. my picture is on internet"
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX google là gì?xin lỗi ..tôi không biết nhiều về internet chất liệu.
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@whataneggie cô ấy nói với tôi rất nhiều rác, tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin cô ấy.
690d in reply to ihatessongie               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs tell her nt to do agn , i will retweet all ur tweets, so i hab evidence ..
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX Bạn đến từ Việt Nam quá? :)
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs do u knw tht using some one photo n acting like the person , i can sue her .. even i live at vietnam .. my fren is sg.
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs bt .. r u sure u r her sister ? y do u still nid to create a twitter acc to tell me this?
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX tôi sẽ. :)
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Lurvs u n ur sister same name .?
690d in reply to Jaslyn_Lurvs               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX alrite .. ty :)
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
ok, tôi đã nói chuyện với công ty của tôi ..họ sẽ làm một cái gì đó rất nhanh chóng ..
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Gdragonblues wad ?? sry , my eng is very weak ...
690d in reply to Gdragonblues               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
Công ty của tôi không muốn nhận cuộc gọi của tôi!
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Angelia_sweetea followed dear .. pls report @Jaslyn_Is_VIP . cảm ơn bạn
690d in reply to Angelia_sweetea               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX my fren told me she have been gg arnd acting as me ..
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@FSwagKing sorry .. talk to you in vietnamese .. my eng is very poor..
690d in reply to CharlesAziel               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@FSwagKing xin vui lòng cho bạn gái của bạn không sử dụng hình ảnh của tôi một lần nữa ..tôi sẽ yêu cầu bạn bè của tôi để kiện cô!
690d in reply to CharlesAziel               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
tôi không thể tin được ... có lẽ tôi nên gọi công ty của tôi bây giờ.
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@Jaslyn_Is_VIP ngay cả khi bạn thay đổi một hình ảnh anh chàng không rõ, tôi sẽ kiện bạn cho đến cuối!
690d in reply to Jaslyn_Is_VIP               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@whataneggie hey bạn ..báo cáo @Jaslyn_Is_VIP
690d in reply to ihatessongie               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
báo cáo xin vui lòng cô, bạn bè của tôi ..
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
cô gái này là chó cái!
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@XDongwoonAngelX .. hi ..do not believe @Jaslyn_Is_VIP .. she's using my photo ... please report to her.. thanks ..
690d in reply to B2stlyDope               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
why did u have to use my photo? lucky my friend told me ..
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@FSwagKing hi, can you pls tell your girlfriend not to use my photo?
690d in reply to CharlesAziel               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
i want to sue this girl ..
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@juzunm3 ya... i even have a album. my.opera.com/nhanvatso3/alb…
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
@juzunm3 A girl call @Jaslyn_Is_VIP
690d               
Zhizhi Suman @ZhizhiSuman
Omg.. got people use my photo. *cries*
690d               
For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000