Twopcharts
Last 100 tweetsCheck out the last 100 tweets of the user, with videos and, thumbnails of the pictures, and expanded url's embedded in the tweet.
@
ImageNameLocationTwitter sinceLinks
Thaynná Souza2011-12-01
@ThaayMeest874 days

FollowersFollowingTweetsListsFavorites
30592200
Thaynná Souza @ThaayMeest
VEEEEEEEEEEEM QUEEEE VEEEEIM *-* .
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
poodee viiim amoooor ! quee nooooiis taa naa condiçãaao (8'
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
- derrente eeu tee vii' ee suurgiiuu um seentiimentoo ',s2
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
faalaraaan dee vsee aquii KKK' @roninhoarshavin
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
(YN)
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
essaas Reecalcaaadas 'affs neeem aguueeenntooooo' .
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
@DannielLeitte , MELHOOORAS s2s2 amoor
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
@DannielLeitte teeensoo eeem - ;
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
CAASA LOTADAA ' & NOIIS TAA JUUNTOOO (66'
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
AAAAAAH' ufaa brigaadeiiro huuuuuuuuuuuuum ' DLÇ.
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
QUE ISSO @DannielLeitte' oque aconteceeeu '?
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
FIKAA NAADAA kkk
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
KKKK' vAAleeeriiiiaaaa KKK
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
III COMOOOOO ' hehe
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
BOOOAA NT ' geeente seegueem eeu Pliiiis amooor
@ThaayMeest
873d in reply to ThaayMeest               
Thaynná Souza @ThaayMeest
BOA NOITE (:
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
NOOVOOO PAPAAIII ' (:
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
Geeentee meee seeegueem ThaayMeest '
P.f ,Obg (:
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
HÁA nññ teem comoo naaum gostaaa (:
873d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
caaansaadaa diissso jáaa :@ sooo estressee '
874d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
Traaiçãao Deeus teee perdoooaa '.
poorquee eeu nnñ vouu perduuuuar :S :'(
874d               
Thaynná Souza @ThaayMeest
calooooooooooooor :S
874d               
For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000