Twopcharts
Last 100 tweetsWhile we are making some adjustments, we expect to be back online soon!

Unfortunately, after 5 years of providing you with Twitter data, we were now informed by Twitter that Twopcharts is suspended from interacting with the Twitter API for violating the Twitter Terms of Service. At this moment we do not know if and when this situation will be remedied, but for the moment we cannot provide you with data and analytics from Twitter.

We are very sorry about this situation and the inconvenience it is causing. We hope the situation can be resolved soon.

Check out the last 100 tweets of the user, with videos and, thumbnails of the pictures, and expanded url's embedded in the tweet.
@
ImageNameLocationTwitter sinceLinks
De Boschloog's-Hertogenbosch2010-03-21
@DeBoschloog1,679 days
De Boschloog is een initiatief van J. Hardeman (gecertificeerd Boschloog) en heeft als doel de rijke historie en cultuur van 's-Hertogenbosch uit te dragen.
FollowersFollowingTweetsListsFavorites
1,014761,203301
De Boschloog @DeBoschloog
Na voltrekking van het vonnis op de Markt in Den Bosch bleven de lijken enige tijd op de Vughterheide hangen ter afschrikking.
46d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1529 brak in Den Bosch een nieuwe ziekte uit: de 'Engelsche zweetziekte'. Binnen 12 uur werden haar slachtoffers het graf in gedreven.
96d               
De Boschloog @DeBoschloog
De Ridderstraat in Den Bosch is waarschijnlijk benoemd naar ridder Arnold Rover die in de 14e eeuw op deze plek een groot perceel bezat.
97d in reply to DeBoschloog               
De Boschloog @DeBoschloog
In de jaren 20 vatte Den Bosch het idee op om de maatschappelijk onaangepasten, toen sociaal-achterlijken genoemd, apart te huisvesten.
97d               
De Boschloog @DeBoschloog
Petrus (Piet) de Gruyter huurt op 19 juni 1818 een winkel aan de Hooge Steenweg in Den Bosch voor de verkoop van peulvruchten en zaden.
103d               
De Boschloog @DeBoschloog
Tussen 1880-1890 lag nergens in Nederland het sterftecijfer zo hoog als in Den Bosch. Dit had alles te maken met de Binnendieze als riool.
110d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
In de 18 eeuw vervoerde men zieken in Den Bosch met 'de mat': een houten constructie, door weer en wind gedragen door soms dronken knechten.
114d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
@P_v_Dongen Klopt, ook toen had Den Bosch een belangrijke rol naar het achterland, maar dan met echt met stoomboten ;)
116d in reply to P_v_Dongen               
De Boschloog @DeBoschloog
@P_v_Dongen Historical slip of the tongue :) Is inmiddels gecorrigeerd. Dank je voor de oplettendheid!
116d in reply to P_v_Dongen               
De Boschloog @DeBoschloog
In de 14e en 15e eeuw had het havengebied van Den Bosch met talloze zeilschepen en boten echt een plaats in de wereldhandel.
116d               
De Boschloog @DeBoschloog
Rond 1300 voeren Bossche schippers de Rijn op tot Keulen voor de wijn, naar de Oostzee voor de haring en naar Luik voor kalk en natuursteen
119d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op zondag 12 mei 1940 veroverde de Duitsers Den Bosch. Na 1 week bezetting gingen de fabrieken weer open en de kinderen weer naar school.
121d in reply to DeBoschloog               
De Boschloog @DeBoschloog
De Sint-Jacobskerk in Den Bosch begon 600 jaar geleden als gasthuis voor bedevaarders en is nu een Art Center tmblr.co/ZYlrQx1JOymXc
123d               
De Boschloog @DeBoschloog
De bezoeker van de Sint-Jacobskerk; binnen de contouren van belofte en bezinning overgeleverd aan de onde … tmblr.co/ZYlrQx1JOymXc
124d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de 15e eeuw had in Den Bosch de vuurmeester de leiding over de vrijwillige brandweer die de houten huizen en rieten daken moest bewaken.
125d               
De Boschloog @DeBoschloog
In het 17e/18e eeuwse Den Bosch was er sprake van een sterfte-overschot: elk jaar werden er meer mensen begraven dan dat er geboren werden.
127d               
De Boschloog @DeBoschloog
Kreeg men vroeger als persoon het poorterschap van Den Bosch, dan kwam de stadsregering voor hem op, kreeg hij respect en was gelijk.
133d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de 17e en 18e eeuw werden veel ruzies binnen de schutterijen van Den Bosch afgedronken door gezamenlijk uit een bokaal te drinken.
137d               
De Boschloog @DeBoschloog
Onderzoek van Diakenen leverden in 1738 een aantal vrouwen op die de turf die ze kregen 'verquisten' en van het geld 'zuypen en domineeren'
142d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1781 werd in den Bosch door de diaconie aan 'werckbaes' Jan Joosten 2.000 euro geleend om zijn bedrijf weer op orde te krijgen.
143d               
De Boschloog @DeBoschloog
Molenaar Jan van Rosmalen bood een collega geen excuses aan op de gilde vergadering van 6/11/1749, maar riep: 'op uw klooten gescheeten'.
146d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Napoleon en zijn vrouw Marie-Louise bezochten 's-Hertogenbosch van 6 -8 mei 1810. Ze logeerden in het het huidige Noordbrabants Museum.
148d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De Binnendieze in Den Bosch werd vroeger gebruikt als drinkwater, waswater, vaarwater, spoelwater, riolering en grondstof voor brouwerijen.
152d               
1
1
De Boschloog @DeBoschloog
Den Bosch is ontstaan op een donk (=heuvel, vandaar ook de naam Oeteldonk) tussen Aa en Dommel. Hoogste punt: tussen Bijenkorf en Hema.
153d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Uitslag onderzoek 1903: van de 2.106 onderzochte woningen hebben 299 huizen een eigen wc, 1.672 huizen delen er een en 135 hebben geen wc.
157d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1978 wordt in 's-Hertogenbosch de eerste glasbak van Nederland geplaatst.
159d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
De hoogte van de 1e ommuring van Den Bosch, gerekend vanaf het 13e-eeuwse maaiveld, was ongeveer 7,5 m en was voltooid rond 1225.
162d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1528 werden in Den Bosch 5 personen gewurgd, onthoofd en verbrand voor het stukslaan van een stenen kruis op het St. Janskerkhof.
164d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
@boudog In het kort: in 1457 vroeg men de Paus een groter gasthuis op een andere plaats te mogen bouwen. De huidige was te klein geworden.
165d in reply to boudog               
De Boschloog @DeBoschloog
Hongersnood zorgde er in februari 1557 voor dat er doden vallen in het gedrang bij de brood uitdeling voor de Geefhuispoort in Den Bosch.
167d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
Fragment Kroniek 4 juni 1629:'Aen de Hintamerpoort wiert een oudt soldaet staende op schiltwacht sijn hooft tot aen de oogen afgeschooten.'
168d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de jaren '40 - '60 van de 16e eeuw laat de jaarrekening van Den Bosch ernstige tekorten zien. In 1546 zelfs opgelopen tot fl. 107.000,-
169d               
De Boschloog @DeBoschloog
@boudog Het een hoeft het andere niet uit te sluiten Boudewijn. Ik ga het uitzoeken.
170d in reply to boudog               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1457 gaf de paus Den Bosch toestemming voor de bouw van het 'groot Sieckenhuys', waarvan de poort nog te zien is in de Gasthuisstraat.
170d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op 10 augustus 1313 zag men in Den Bosch een komeet met daarop volgend een grote aardbeving. Veel Bosschenaren vluchtten het open veld in.
171d               
1
2
De Boschloog @DeBoschloog
Rond 1900 waren de bewoners van Den Bosch voor bijna 90% katholiek, tegen de 10% was protestant en 1,5% was van joodse huize.
172d               
De Boschloog @DeBoschloog
Woning Diepstraat in 1892: 1 kamer, 3m(l)x3m(b)x2,5m(h), vloer lag 0,5m onder straatpeil (=vochtig en nat): deboschloog.tumblr.com/post/340159041…
176d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op het gebied wat nu de Parade in Den Bosch is, lag vroeger (vanaf de 13e eeuw) een Begijnhof met lindebomen (symbool van vruchtbaarheid).
178d               
De Boschloog @DeBoschloog
30 april 1629: 'Vandaag hebben zich ruiters van Frederik Hendrik vertoond op de Vughterhei. Hij probeert dus toch Den Bosch aan te vallen'.
179d               
De Boschloog @DeBoschloog
Deze 'onechte' dochter leefde tot het einde van haar leven als Jonkvrouw Barbara in Den Bosch. De Barbaraplaats herinnert hier nog aan.
184d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Na een logeerpartij in 1483 van Keizer Maximiliaan van Oostenrijk in een vrouwenklooster in Den Bosch werd er een 'onechte' dochter geboren.
184d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Keulen beklaagde zich in de 15e eeuw over de haring uit Den Bosch: oude haring werd namelijk in fris water gewassen en als vers aangeboden.
185d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1868 is Den Bosch voor het eerst per spoor bereikbaar. Op 1 november komt er vanuit Boxtel een trein naar het Bossche station.
189d               
De Boschloog @DeBoschloog
Tijdens de economische crisis rond 1920 werd er in Den Bosch voor de vele werkloze sigarenmakers omscholing verzorgd tot o.a. houtbewerkers.
192d               
De Boschloog @DeBoschloog
38 ontslagenen in het Bossche Groot Ziekengasthuis van 1872-1880 vanwege dronkenschap, onzedelijkheid, diefstal of totale ongeschiktheid.
194d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Voor de bouw v/d kademuur v/d Bossche haven werden rond 1650 zelfs oude hardstenen grafzerken uit de St. Jan als bouwmateriaal gebruikt.
196d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen werd in Den Bosch een crimineel eerst gebrandmerkt voordat hij werd verbannen. Zo was hij herkenbaar voor andere steden.
199d               
De Boschloog @DeBoschloog
Begin 16e eeuw bedroeg in 's-Hertogenbosch het gemiddelde jaarloon van een ambachtsman zo'n 800 stuivers of 40 gulden.
202d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de huidige Stadsbibliotheek van Den Bosch zat vroeger het Geefhuis. Hier vonden op feestdagen uitdelingen plaats van voedsel en kleding.
203d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
In 1445 mochten in Den Bosch varkens alleen loslopen als ze geringd waren. In de winter maximaal 2 uur, in de zomer 3 uur per dag.
205d               
De Boschloog @DeBoschloog
Ten behoeve van de verdediging van Den Bosch moesten in april 1578 heel de burgerij en geestelijkheid helpen de grachten uit te diepen.
206d               
De Boschloog @DeBoschloog
De St. Janspoort, een v/d belangrijkste toegangspoorten van Den Bosch, wordt in 1890 afgebroken en op dit moment weer nieuw leven ingeblazen
210d               
De Boschloog @DeBoschloog
Een overval op handelslieden werd in Den Bosch zwaar bestraft (want zeer schadelijk voor de handel) d.m.v. ophanging of onthoofding.
212d               
De Boschloog @DeBoschloog
@Annemiek_Cox Dan kan denk ik niet anders. Na het harde studeren, moet ook een Erasmus even ontspannen ;)
212d in reply to Annemiek_Cox               
De Boschloog @DeBoschloog
In maart 1966 traden de Rolling Stones op in de Brabanthallen in Den Bosch voor 7.500 fans. De gage bedroeg fl. 30.000,- voor 35 minuten.
214d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op 20 maart 1945 rijdt koningin Wilhelmina Den Bosch binnen en wordt begroet door burgemeester H. Loeff op de trappen van het Stadhuis.
215d               
De Boschloog @DeBoschloog
@Thijs_W Beide woorden mogen hiervoor worden gebruikt Thijs.
217d in reply to Thijs_W               
De Boschloog @DeBoschloog
Door de Vestigingswet van 1874 werd de Hinthamerpoort aan de Hinthamereinde in Den Bosch met bijbehorende houten bruggen gesloopt.
217d               
De Boschloog @DeBoschloog
Erasmus woonde aan het eind van de 15e eeuw in Den Bosch in een klooster op de hoek van de Hinthamerstraat en Schilderstraat.
218d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De 28-jarige Jacobus Leenders uit Schaijk bekende in 1704 in Den Bosch diverse moorden en werd veroordeeld tot levende radbraking.
219d               
De Boschloog @DeBoschloog
Bij rioolwerkzaamheden op de Markt werd in 1996 bij de Moriaan, een dolium (voorraadvat) uit de 2e eeuw gevonden (Noordbrabants Museum)
224d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Burgemeester Van Lanschot, nieuwjaarsrede 1929 over Den Bosch: 'Zij moet blijven een centrum van handel en cultuur'
225d               
De Boschloog @DeBoschloog
Huurwaarden in het Den Bosch van 1546. Goedkope huizen: fl. 6,-/jaar, dure huizen: fl. 40,-/jaar, zeer dure huizen: fl. 80,-/jaar.
229d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De stadsfinancien van Den Bosch dreven in de 17e eeuw bijna letterlijk op accijnzen op bier en wijn.
231d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op de paasmarkt van 1490 kocht Bosschenaar Anthuenis van Schimmel 42.330 vellen aan witleer en rood marokijn in t.b.v. van fijnleerbewerking
232d               
De Boschloog @DeBoschloog
Vanwege de ongeregeldheden tijdens het carnaval van 1928 in Den Bosch waren openbare muziek en optochten tot 1936 verboden.
234d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1882 werd in Den Bosch de Oeteldonksche Club opgericht 'ter instandhouding en veredeling van de alhier zo populaire carnavalsfeesten'.
237d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Het verbod op carnaval in Den Bosch tussen 1917-1920 zorgde ervoor dat in de dagen voor carnaval de slijterijen massaal leeg gekocht werden.
238d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Hoge schulden en onwettige geboorten waren vanaf eind 19e eeuw een jaarlijks terugkerend verschijnsel na het carnaval in Den Bosch.
239d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
De protestanten, die het na 1629 in Den Bosch voor het zeggen hadden, ondernamen diverse pogingen het carnaval uit te roeien. Tevergeefs.
240d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
De Sint-Antonius kapel aan de Hinthamerstraat in Den Bosch werd ontworpen door de bouwmeesters van de Sint Jan en gebouwd rond het jaar 1492
243d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Vlak na voltooiing werden huizen afgebroken om een plein te creëren vóór de Sint Jacobskerk in Den Bosch. deboschloog.tumblr.com/post/773616002…
245d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen luidde men in 's-Hertogenbosch 's avonds de klok van de St. Jan als signaal voor de bewoners om hun haardvuur te doven.
246d               
De Boschloog @DeBoschloog
Bedelen in 1775 was in Den Bosch alleen toegestaan wanneer de bedelaar een akte van admissie en een zichtbare kopere penning bij zich had.
247d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Triktrak, dambord en als men het kon betalen een papegaai besteld in Amsterdam of Antwerpen. Dit was de Bossche 'huiselijkheid' v/d 18e eeuw
250d               
De Boschloog @DeBoschloog
Al in de 14e eeuw reden kooplieden met zwaar beladen wagens op hoge wielen door de drie stadspoorten van Den Bosch op weg naar de markt.
252d               
De Boschloog @DeBoschloog
Structuurplan 1964: Den Bosch krijgt zijn 1e eigen 'skyscraper' - 12 lagen plus onderbouw - aan het Burgemeester Loeffplein.
253d               
De Boschloog @DeBoschloog
Piet Mulders van Hotel Noord-Brabant was eind 19e eeuw een v/d eersten in Den Bosch die telefoon bezat (bereikbaar onder nummer 171).
255d               
De Boschloog @DeBoschloog
Vanwege het toenemende verkeer in Den Bosch bedacht Prof. ir. A. Heetman in 1964 een kruispuntoplossing die alle ontwerpregels tartte.
256d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
Een kroniekschrijver over de grote toeloop naar Den Bosch in de 13e eeuw: 'als ofter gelt inde fondamenten begraven waer gheweest'.
259d               
De Boschloog @DeBoschloog
Volksdrank nr. 1 in 1600: 1 miljoen liter bier geproduceerd voor de export door 51 brouwerijen in Den Bosch.
260d               
4
De Boschloog @DeBoschloog
In 1798 verdween de pijnbank in de rechtspraak van 's-Hertogenbosch.
261d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de winter van 1879/1880 was de Dommel bij Den Bosch bedekt met ijsschotsen die de houten brug bij de Vughterpoort totaal vermorzelden.
262d               
De Boschloog @DeBoschloog
De onvergetelijke zomer van 1566: deboschloog.tumblr.com/post/631550771…
265d               
2
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de eerste 100 jaar van 's-Hertogenbosch heerste er een sfeer van vrijheid, blijheid: wie iets in zijn vingers had vestigde zich en begon.
266d               
De Boschloog @DeBoschloog
Voor bewoners van de Louwsche Poort in Den Bosch was eind 19e eeuw alleen een waterpomp beschikbaar tussen 8:00-8:30 uur en 16:00-16:30 uur.
268d               
De Boschloog @DeBoschloog
Een werknemer van schrijfmachinefabriek Remington Rand aan de Sportlaan in Den Bosch verdiende in 1951 fl. 4.000,- per jaar.
271d               
De Boschloog @DeBoschloog
In het vroegere Den Bosch waren vaklieden met hetzelfde beroep gevestigd in dezelfde straat, vandaar o.a. de Verwerstraat en Kuipertjeswal.
273d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen werden er voor het koor in de St. Jan in Den Bosch regelmatig buitenlandse beroepszangers gecontracteerd.
275d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de 15e eeuw had Den Bosch een grote reputatie opgebouwd met het Bossche laken in Zweden, Pruisen en Oost-Europese gebieden.
276d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen had je in Den Bosch vuur- en muurmeesters. De laatsten waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de stadsmuren.
280d               
De Boschloog @DeBoschloog
70% van alle grondstoffen en producten die in de 16e eeuw 's-Hertogenbosch binnenkwam en verliet, ging via de Vughterpoort.
283d               
De Boschloog @DeBoschloog
@kinsella55 Zo'n achternaam is inderdaad bijna niet te geloven ;)
284d in reply to kinsella55               
De Boschloog @DeBoschloog
Schepen Lambert Pain et Vin bezat in 1747 Japanse en Chinese beelden en porselein. Aan de muren hingen tapijten uit Rouen en goudleerbehang.
285d               
De Boschloog @DeBoschloog
Het huisraad van Maria van der Meulen, een arme uit Den Bosch, bestond in 1747 uit een kast, een ijzeren potje, een tang, schup en ketting.
285d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De Stoofstraat in Den Bosch stond vroeger bekend om haar warmwater- en vuurhuizen. Men kon hier heet water en kooltjes kopen.
287d               
De Boschloog @DeBoschloog
Het gehele bouwproces van de Sint-Jan in Den Bosch nam ongeveer 150 jaren in beslag en begon in 1380.
289d               
De Boschloog @DeBoschloog
De meeste 18e eeuwse Bosschenaren lazen nooit: een boek kostte geld en wie lezen wilde, moest ook nog eens vrije tijd hebben.
290d               
De Boschloog @DeBoschloog
Den Bosch had al voor 1274 voor lepralijders het Leprozenhuis gebouwd in de buurt van Hintham (want melaatsen werden verbannen uit de stad).
293d               
De Boschloog @DeBoschloog
@AnnaHuismans Ik vermoed meer dood dan levend ;)
294d in reply to AnnaHuismans               
1
For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000