Twopcharts
Last 100 tweetsCheck out the last 100 tweets of the user, with videos and, thumbnails of the pictures, and expanded url's embedded in the tweet.
@
ImageNameLocationTwitter sinceLinks
De Boschloog's-Hertogenbosch2010-03-21
@DeBoschloog1,488 days
De Boschloog is een initiatief van J. Hardeman (gecertificeerd Boschloog) en heeft als doel de rijke historie en cultuur van 's-Hertogenbosch uit te dragen.
FollowersFollowingTweetsListsFavorites
992751,160311
De Boschloog @DeBoschloog
Tijdens de economische crisis rond 1920 werd er in Den Bosch voor de vele werkloze sigarenmakers omscholing verzorgd tot o.a. houtbewerkers.
2d               
De Boschloog @DeBoschloog
38 ontslagenen in het Bossche Groot Ziekengasthuis van 1872-1880 vanwege dronkenschap, onzedelijkheid, diefstal of totale ongeschiktheid.
4d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Voor de bouw v/d kademuur v/d Bossche haven werden rond 1650 zelfs oude hardstenen grafzerken uit de St. Jan als bouwmateriaal gebruikt.
6d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen werd in Den Bosch een crimineel eerst gebrandmerkt voordat hij werd verbannen. Zo was hij herkenbaar voor andere steden.
9d               
De Boschloog @DeBoschloog
Begin 16e eeuw bedroeg in 's-Hertogenbosch het gemiddelde jaarloon van een ambachtsman zo'n 800 stuivers of 40 gulden.
11d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de huidige Stadsbibliotheek van Den Bosch zat vroeger het Geefhuis. Hier vonden op feestdagen uitdelingen plaats van voedsel en kleding.
13d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
In 1445 mochten in Den Bosch varkens alleen loslopen als ze geringd waren. In de winter maximaal 2 uur, in de zomer 3 uur per dag.
15d               
De Boschloog @DeBoschloog
Ten behoeve van de verdediging van Den Bosch moesten in april 1578 heel de burgerij en geestelijkheid helpen de grachten uit te diepen.
16d               
De Boschloog @DeBoschloog
De St. Janspoort, een v/d belangrijkste toegangspoorten van Den Bosch, wordt in 1890 afgebroken en op dit moment weer nieuw leven ingeblazen
20d               
De Boschloog @DeBoschloog
Een overval op handelslieden werd in Den Bosch zwaar bestraft (want zeer schadelijk voor de handel) d.m.v. ophanging of onthoofding.
22d               
De Boschloog @DeBoschloog
@Annemiek_Cox Dan kan denk ik niet anders. Na het harde studeren, moet ook een Erasmus even ontspannen ;)
22d in reply to Annemiek_Cox               
De Boschloog @DeBoschloog
In maart 1966 traden de Rolling Stones op in de Brabanthallen in Den Bosch voor 7.500 fans. De gage bedroeg fl. 30.000,- voor 35 minuten.
24d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op 20 maart 1945 rijdt koningin Wilhelmina Den Bosch binnen en wordt begroet door burgemeester H. Loeff op de trappen van het Stadhuis.
25d               
De Boschloog @DeBoschloog
@Thijs_W Beide woorden mogen hiervoor worden gebruikt Thijs.
27d in reply to Thijs_W               
De Boschloog @DeBoschloog
Door de Vestigingswet van 1874 werd de Hinthamerpoort aan de Hinthamereinde in Den Bosch met bijbehorende houten bruggen gesloopt.
27d               
De Boschloog @DeBoschloog
Erasmus woonde aan het eind van de 15e eeuw in Den Bosch in een klooster op de hoek van de Hinthamerstraat en Schilderstraat.
28d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De 28-jarige Jacobus Leenders uit Schaijk bekende in 1704 in Den Bosch diverse moorden en werd veroordeeld tot levende radbraking.
29d               
De Boschloog @DeBoschloog
Bij rioolwerkzaamheden op de Markt werd in 1996 bij de Moriaan, een dolium (voorraadvat) uit de 2e eeuw gevonden (Noordbrabants Museum)
34d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Burgemeester Van Lanschot, nieuwjaarsrede 1929 over Den Bosch: 'Zij moet blijven een centrum van handel en cultuur'
35d               
De Boschloog @DeBoschloog
Huurwaarden in het Den Bosch van 1546. Goedkope huizen: fl. 6,-/jaar, dure huizen: fl. 40,-/jaar, zeer dure huizen: fl. 80,-/jaar.
39d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De stadsfinancien van Den Bosch dreven in de 17e eeuw bijna letterlijk op accijnzen op bier en wijn.
41d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op de paasmarkt van 1490 kocht Bosschenaar Anthuenis van Schimmel 42.330 vellen aan witleer en rood marokijn in t.b.v. van fijnleerbewerking
42d               
De Boschloog @DeBoschloog
Vanwege de ongeregeldheden tijdens het carnaval van 1928 in Den Bosch waren openbare muziek en optochten tot 1936 verboden.
43d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1882 werd in Den Bosch de Oeteldonksche Club opgericht 'ter instandhouding en veredeling van de alhier zo populaire carnavalsfeesten'.
47d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Het verbod op carnaval in Den Bosch tussen 1917-1920 zorgde ervoor dat in de dagen voor carnaval de slijterijen massaal leeg gekocht werden.
48d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Hoge schulden en onwettige geboorten waren vanaf eind 19e eeuw een jaarlijks terugkerend verschijnsel na het carnaval in Den Bosch.
49d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
De protestanten, die het na 1629 in Den Bosch voor het zeggen hadden, ondernamen diverse pogingen het carnaval uit te roeien. Tevergeefs.
50d               
3
De Boschloog @DeBoschloog
De Sint-Antonius kapel aan de Hinthamerstraat in Den Bosch werd ontworpen door de bouwmeesters van de Sint Jan en gebouwd rond het jaar 1492
53d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Vlak na voltooiing werden huizen afgebroken om een plein te creëren vóór de Sint Jacobskerk in Den Bosch. deboschloog.tumblr.com/post/773616002…
55d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen luidde men in 's-Hertogenbosch 's avonds de klok van de St. Jan als signaal voor de bewoners om hun haardvuur te doven.
56d               
De Boschloog @DeBoschloog
Bedelen in 1775 was in Den Bosch alleen toegestaan wanneer de bedelaar een akte van admissie en een zichtbare kopere penning bij zich had.
57d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Triktrak, dambord en als men het kon betalen een papegaai besteld in Amsterdam of Antwerpen. Dit was de Bossche 'huiselijkheid' v/d 18e eeuw
60d               
De Boschloog @DeBoschloog
Al in de 14e eeuw reden kooplieden met zwaar beladen wagens op hoge wielen door de drie stadspoorten van Den Bosch op weg naar de markt.
62d               
De Boschloog @DeBoschloog
Structuurplan 1964: Den Bosch krijgt zijn 1e eigen 'skyscraper' - 12 lagen plus onderbouw - aan het Burgemeester Loeffplein.
63d               
De Boschloog @DeBoschloog
Piet Mulders van Hotel Noord-Brabant was eind 19e eeuw een v/d eersten in Den Bosch die telefoon bezat (bereikbaar onder nummer 171).
65d               
De Boschloog @DeBoschloog
Vanwege het toenemende verkeer in Den Bosch bedacht Prof. ir. A. Heetman in 1964 een kruispuntoplossing die alle ontwerpregels tartte.
66d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
Een kroniekschrijver over de grote toeloop naar Den Bosch in de 13e eeuw: 'als ofter gelt inde fondamenten begraven waer gheweest'.
69d               
De Boschloog @DeBoschloog
Volksdrank nr. 1 in 1600: 1 miljoen liter bier geproduceerd voor de export door 51 brouwerijen in Den Bosch.
70d               
4
De Boschloog @DeBoschloog
In 1798 verdween de pijnbank in de rechtspraak van 's-Hertogenbosch.
71d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de winter van 1879/1880 was de Dommel bij Den Bosch bedekt met ijsschotsen die de houten brug bij de Vughterpoort totaal vermorzelden.
72d               
De Boschloog @DeBoschloog
De onvergetelijke zomer van 1566: deboschloog.tumblr.com/post/631550771…
75d               
2
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de eerste 100 jaar van 's-Hertogenbosch heerste er een sfeer van vrijheid, blijheid: wie iets in zijn vingers had vestigde zich en begon.
76d               
De Boschloog @DeBoschloog
Voor bewoners van de Louwsche Poort in Den Bosch was eind 19e eeuw alleen een waterpomp beschikbaar tussen 8:00-8:30 uur en 16:00-16:30 uur.
78d               
De Boschloog @DeBoschloog
Een werknemer van schrijfmachinefabriek Remington Rand aan de Sportlaan in Den Bosch verdiende in 1951 fl. 4.000,- per jaar.
81d               
De Boschloog @DeBoschloog
In het vroegere Den Bosch waren vaklieden met hetzelfde beroep gevestigd in dezelfde straat, vandaar o.a. de Verwerstraat en Kuipertjeswal.
83d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen werden er voor het koor in de St. Jan in Den Bosch regelmatig buitenlandse beroepszangers gecontracteerd.
85d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de 15e eeuw had Den Bosch een grote reputatie opgebouwd met het Bossche laken in Zweden, Pruisen en Oost-Europese gebieden.
86d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen had je in Den Bosch vuur- en muurmeesters. De laatsten waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de stadsmuren.
90d               
De Boschloog @DeBoschloog
70% van alle grondstoffen en producten die in de 16e eeuw 's-Hertogenbosch binnenkwam en verliet, ging via de Vughterpoort.
93d               
De Boschloog @DeBoschloog
@kinsella55 Zo'n achternaam is inderdaad bijna niet te geloven ;)
94d in reply to kinsella55               
De Boschloog @DeBoschloog
Schepen Lambert Pain et Vin bezat in 1747 Japanse en Chinese beelden en porselein. Aan de muren hingen tapijten uit Rouen en goudleerbehang.
95d               
De Boschloog @DeBoschloog
Het huisraad van Maria van der Meulen, een arme uit Den Bosch, bestond in 1747 uit een kast, een ijzeren potje, een tang, schup en ketting.
95d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De Stoofstraat in Den Bosch stond vroeger bekend om haar warmwater- en vuurhuizen. Men kon hier heet water en kooltjes kopen.
97d               
De Boschloog @DeBoschloog
Het gehele bouwproces van de Sint-Jan in Den Bosch nam ongeveer 150 jaren in beslag en begon in 1380.
99d               
De Boschloog @DeBoschloog
De meeste 18e eeuwse Bosschenaren lazen nooit: een boek kostte geld en wie lezen wilde, moest ook nog eens vrije tijd hebben.
100d               
De Boschloog @DeBoschloog
Den Bosch had al voor 1274 voor lepralijders het Leprozenhuis gebouwd in de buurt van Hintham (want melaatsen werden verbannen uit de stad).
103d               
De Boschloog @DeBoschloog
@AnnaHuismans Ik vermoed meer dood dan levend ;)
104d in reply to AnnaHuismans               
De Boschloog @DeBoschloog
In het 'groot Sieckenhuys' in Den Bosch (15e eeuw) lag een tyfuslijder naast een patiënt met roos en die weer naast een patiënt met roodvonk
104d               
De Boschloog @DeBoschloog
Op 4 december 1545 verwelkomde Den Bosch bij de gerechtsplaats op de Vughtse Heide de machtigste man van Europa: Keizer Karel V.
108d               
De Boschloog @DeBoschloog
Vanaf 1615 verleende Den Bosch subsidie voor het vervangen van houten gevels in steen 'tot ciraet ende verbeteringe derselver stadt'.
109d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1445 mochten in Den Bosch varkens alleen loslopen als ze geringd waren. In de winter maximaal 2 uur, in de zomer 3 uur per dag.
110d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1361 stichtte Jan Vinschot een gasthuis voor voor arme passanten (mits nette mensen) die op hun reis 1 of 2 dagen Den Bosch aandeden.
112d               
De Boschloog @DeBoschloog
De kerst van de Bossche Marike van Beugen: deboschloog.tumblr.com/post/386434546…
116d               
De Boschloog @DeBoschloog
De kerst van de Bossche Marike van Beugen: deboschloog.tumblr.com/post/386434546…
117d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In Den Bosch werd de Beeldenstorm in de Sint-Jan ingeleid door psalmgezang. Na het geweld bezetten de gereformeerden 2 kerken en kapellen.
118d               
De Boschloog @DeBoschloog
@wandelmetgids IJsbijters moesten met aanhoudende vorst zorgen voor het openhouden van de Binnendieze, Aa en Dommel.
120d in reply to wandelmetgids               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Alleen met schuiten konden de Bosschenaren in 1446 naar de Sint Jan komen om de Heilige Mis bij te wonen. Dit vanwege de overstromingen.
120d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In de winter van 1646 verordende het stadsbestuur van Den Bosch bij aanhoudend vorst uit ieder huis een 'ijsbijter'.
121d               
De Boschloog @DeBoschloog
Lijf- en doodstraffen werden in de Middeleeuwen in Den Bosch op een schavot op de Markt voltrokken. Deze executies trokken veel publiek.
123d               
De Boschloog @DeBoschloog
'Behekste' vrouwen in Den Bosch die net waren bevallen mochten hun baby de eerste 3 weken niet voeden in het bijzijn van andere vrouwen.
125d               
De Boschloog @DeBoschloog
De 1e stadspoorten van Den Bosch werden geschonken door 'steenrijken' uit het hertogdom Brabant, omdat stenen toen erg duur waren.
127d               
De Boschloog @DeBoschloog
In de Middeleeuwen waakten in Den Bosch zogenaamde klapwakers 's nachts tegen brand, diefstal, inbraak en smokkelarij.
128d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1817 was de gemiddelde uitkering voor een arm gezin uit Den Bosch 2 stuivers per week. In 1832 was dat gemiddeld 5 stuivers per gezin.
130d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
70% van alle grondstoffen en producten die in de 16e eeuw 's-Hertogenbosch binnenkwam en verliet, ging via de Vughterpoort.
131d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Tussen 1535 en 1539 trokken gemiddeld 57.000 wagens per jaar (230 wagens per dag!) door de Vughterpoort Den Bosch in.
134d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Een overval op handelslieden werd in Den Bosch zwaar bestraft (want zeer schadelijk voor de handel) d.m.v. ophanging of onthoofding.
135d               
De Boschloog @DeBoschloog
De Griekse Nicanor Nucius bezocht in 1545 's-Hertogenbosch, waarvan hij vond dat deze stad 'het aanzien van een eiland had'.
137d               
De Boschloog @DeBoschloog
In 1831 reikte prins Willem aan de Bossche schutterij een vaandel uit, voordat zij tegen de Belgen ten strijde trok.
138d               
De Boschloog @DeBoschloog
Tijdens de pestepidemie van 1554 werd in Den Bosch een speciale vroedvrouw aangesteld voor zwangere vrouwen met de pest.
139d               
De Boschloog @DeBoschloog
De Korte Putstraat in Den Bosch dankt zijn naam aan een put die ten dienste stond van de in de Verwersstraat wonende lakenververs.
140d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
In 1670 mogen in Den Bosch naast timmerlieden 'alle de geene die zig weten in te dringen in huysen daar een doode valt', doodskisten maken.
141d               
De Boschloog @DeBoschloog
'Ge hoeft niet naar 't buitenland te reizen als ge een sensationeel watertochtje wilt maken.' Herman Moerkerk in 1937 over de Binnendieze.
142d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
Julius Cleerhagen wilde in 1585 een aanslag in Den Bosch plegen, maar werd de stad uitgeranseld en nam een duik in de stadsgracht.
145d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Boeken werden in de 19e eeuw in Den Bosch vooral door de culturele elite gelezen in gezelschappen als 'Door leeslust zaam verbonden'.
147d               
1
1
De Boschloog @DeBoschloog
Wat kwam er 400 jaar geleden in Den Bosch na het werk op tafel? Rundvlees, lamsschouders of palinck om te soyen en te braden. Smakelijk!
147d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Om de nieuwe stad Den Bosch te laten groeien kregen nieuwkomers in de 12e eeuw van Hendrik I gratis bouwmaterialen en een perceeltje grond.
149d               
De Boschloog @DeBoschloog
Big Brother in Den Bosch?: deboschloog.tumblr.com/post/344038962…
151d               
De Boschloog @DeBoschloog
Als distributiecentrum voor goederen tussen Holland en Maastricht, Aken en Luik werd in de 17e eeuw de haven van Den Bosch verlengd.
152d               
De Boschloog @DeBoschloog
Er waren vroeger 4 schutterijen in Den Bosch die ieder een eigen wapen hadden: de oude en nieuwe voetboog, de handboog en het geweer.
155d               
De Boschloog @DeBoschloog
'Ghij die Bacchus volgt, en drinckt groote teugen, hout u in eten ende in drinken maetelijck.'-Fragment van lied uit 1631 van Bossche Gilde.
156d               
De Boschloog @DeBoschloog
@rhcvandelft Bedoel je misschien de slimme snelweg van Daan Roosegaarde? En wat is de link hier met Den Bosch?
157d in reply to rhcvandelft               
De Boschloog @DeBoschloog
De herbergen van Den Bosch waren een trefpunt van handel. Ook werd daar de nodige mankracht geworven zoals schippers, voerlui en sjouwers.
158d               
De Boschloog @DeBoschloog
@rhcvandelft Kan je wat meer details geven Rob?
158d in reply to rhcvandelft               
De Boschloog @DeBoschloog
Het Bosch dialect: oer-Germaans, een snufje Keltisch, een haffeltje Frankisch, een bietje Frans en een flinke scheut Standaardnederlands.
160d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
Begin vorige eeuw was ook in Den Bosch voetbal al snel de populairste sport. De Parade en het Emmaplein waren de favoriete voetbalplekken.
161d               
De Boschloog @DeBoschloog
's-Hertogenbosch ligt op een dekzandrug uit de ijstijd, die loopt van Herpen naar Geertruidenberg.
162d               
De Boschloog @DeBoschloog
De Binnendieze in Den Bosch werd vroeger gebruikt als drinkwater, waswater, vaarwater, spoelwater, riolering en grondstof voor brouwerijen.
163d               
2
De Boschloog @DeBoschloog
De draak ontwaakt in 's-Hertogenbosch: deboschloog.tumblr.com/post/658738216…
165d               
1
De Boschloog @DeBoschloog
De heren van de Middeleeuwse Bossche Magistraat zullen geroken hebben dat vleeshal, pensbanken en pluimvee voor het Stadhuis te vinden waren
166d               
De Boschloog @DeBoschloog
Burgemeester Van Lanschot werd in 1941 in Den Bosch opgevolgd door de NSB-er Van den Clooster baron Sloet tot Everloo.
167d               
For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000